Những rủi ro khi đầu tư bất động sản mà không ai nói với bạn

Trong quá trình đầu tư bất động sản, rủi ro đầu tư rất đa dạng và phức tạp, chủ yếu bao gồm các vấn đề sau:

(1) Rủi ro cạnh tranh thị trường. Điều đó có nghĩa là do nguồn cung bất động sản tương tự quá nhiều trên thị trường bất động sản và sự cạnh tranh khốc liệt về tiếp thị, làm tăng chi phí khuyến mãi hoặc rủi ro về tài sản không bán được cuối cùng đã mang lại cho các nhà đầu tư bất động sản. Rủi ro thị trường xuất hiện chủ yếu do các chủ đầu tư thiếu nghiên cứu và phân tích thị trường, thiếu khả năng nắm bắt thị trường. Rủi ro bán hàng là rủi ro lớn đối với khả năng cạnh tranh trên thị trường.

(2) Rủi ro sức mua. Đề cập đến sự suy giảm sức mua của người dân do sự gia tăng của mặt bằng chung của giá cả. Với một mức thu nhập nhất định và sức mua chung suy giảm, người dân sẽ giảm nhu cầu tiêu dùng đối với hàng hóa bất động sản , kéo theo doanh thu bán hoặc cho thuê của các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản giảm, do đó họ sẽ bị thiệt hại nhất định.
(3) Thanh khoản và rủi ro thanh khoản. Thứ nhất, vì bất động sản cố định trên đất nên việc hoàn thành giao dịch của bất động sản đó chỉ có thể là chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không thể di chuyển thực thể của bất động sản đó. Thứ hai, do giá trị bất động sản lớn và lượng quỹ chiếm dụng lớn nên xác định rằng việc hoàn thành giao dịch bất động sản đòi hỏi một quá trình khá dài. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khả năng thanh khoản của bất động sản, tức là các nhà đầu tư bất động sản không thể bán bất động sản trong tay càng sớm càng tốt khi đang cần tiền gấp, dẫn đến rủi ro không thành hiện thực.
(4) Rủi ro lãi suất . Nó đề cập đến khả năng những thay đổi trong lãi suất sẽ mang lại thiệt hại cho các nhà đầu tư bất động sản. Sự thay đổi của lãi suất có hai tác động chính đến nhà đầu tư bất động sản: một là tác động đến giá trị thực tế của bất động sản, nếu áp dụng lãi suất chiết khấu cao sẽ ảnh hưởng đến giá trị hiện tại ròng của bất động sản. Thứ hai là tác động đến chi phí vốn vay bất động sản , nếu lãi suất vay tăng sẽ trực tiếp làm tăng chi phí phát triển của nhà đầu tư và tăng gánh nặng nợ cho họ.
(5) Rủi ro hoạt động. Đề cập đến khả năng kết quả hoạt động thực tế sai lệch so với giá trị dự kiến ​​do quản lý kém hoặc sai lầm. Có ba loại rủi ro hoạt động chính: một là nhà đầu tư có thể mắc sai lầm trong việc ra quyết định kinh doanh do thiếu thông tin thị trường chính xác và đầy đủ; hai là do các quy định của pháp luật, quy định về quy hoạch đô thị và việc đầu tư hoặc giao dịch không thành công. nguyên nhân là do không hiểu rõ các quy định về thuế, v.v … thứ ba là không bán được tài sản đang có trong tay vào thời điểm thị trường thuận lợi nhất do trình độ quản lý doanh nghiệp thấp, kém hiệu quả nên tỷ lệ trống quá nhiều. cao, và hoạt động Chi phí tăng lên, lợi nhuận không như mong đợi, v.v.
(6) Rủi ro tài chính . Nó đề cập đến khả năng các nhà đầu tư bất động sản có thể không thu hồi được lợi nhuận đầu tư của mình theo đúng tiến độ hoặc không do điều kiện tài chính của các chủ thể đầu tư bất động sản xấu đi. Các nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tài chính xảy ra như sau: thứ nhất, người mua không thanh toán được giá mua trong thời hạn đã thỏa thuận do nhiều nguyên nhân; thứ hai, chủ đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, sử dụng số lượng lớn các khoản vay và nợ. quản lý.Mặc dù phương pháp này mở rộng các kênh tài trợ , nhưng nó làm tăng tính không chắc chắn của đầu tư và tăng khả năng mất khả năng thanh toán và trả nợ.
(7) Rủi ro xã hội. Nó đề cập đến những rủi ro do sự lên xuống của nhu cầu bất động sản và giá cả do những thay đổi của các yếu tố kinh tế và chính trị của đất nước. Khi tình hình chính trị của đất nước ổn định, kinh tế phát triển ở đỉnh cao thì giá bất động sản tăng; khi xảy ra nhiều bất ổn chính trị và nền kinh tế suy thoái thì nhu cầu bất động sản giảm và giá bất động sản giảm.
(8) Rủi ro tự nhiên . Nó đề cập đến khả năng thiệt hại cho các nhà đầu tư do con người mất kiểm soát các lực lượng tự nhiên hoặc những thay đổi bất thường của tự nhiên, chẳng hạn như động đất, hỏa hoạn, lở đất, dịch bệnh v.v. Những yếu tố thiên tai này thường được coi là những yếu tố bất khả kháng, một khi xảy ra chắc chắn sẽ gây thiệt hại rất lớn cho ngành bất động sản, từ đó gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.