5/1/2021 Chính Thức Khởi Công Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành

Liên quan đến việc thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1777/QĐ-TTg phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư gần 109.112 tỷ đồng, tương đương hơn 4,6 tỷ USD (tỷ giá 1USD = 23.390 VND công bố tại Vietcombank ngày 25/5/2020). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 – 2025.

⇒ Xem thêm: Vị Trí Xây Dựng Sân Bay Long Thành

Thư mời lễ khởi công xây dựng sân bay Long thành

Dự án được phân chia thành 4 dự án thành phần:

– Thành Phần 1 – các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước: Giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế (động vật/thực vật)) bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư các công trình bảo đảm tiến độ.

– Thành phần 2 – các công trình phục vụ quản lý bay giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư.

– Thành phần 3 – các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư khai thác cảng thực hiện.

– Thành phần 4 – các công trình khác sẽ do Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Về quy mô đầu tư xây dựng giai đoạn 1, xây dựng đường cất hạ cánh có chiều dài 4.000 m, chiều rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại tàu bay hoạt động đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻, đ𝗮̣𝗶 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗖𝗮̉𝗻𝗴 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 (𝗔𝗖𝗩) 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁, 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟬, 𝗵𝗮̣𝗻𝗴 𝗺𝘂̣𝗰 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 𝘅𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝘀𝗮̂𝗻 𝗯𝗮𝘆 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮𝗶 đ𝗼𝗮̣𝗻 𝟭 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗮́𝗰 𝗿𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́ 𝗯𝗼𝗺 𝗺𝗶̀𝗻 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗸𝗵𝗼̛̉𝗶 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻.

𝗧𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝗵𝗲𝗼 đ𝗼́, 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟭, 𝗔𝗖𝗩 𝘀𝗲̃ 𝗸𝗵𝗼̛̉𝗶 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗵𝗮̣𝗻𝗴 𝗺𝘂̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗰𝘂̉𝗮 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 𝗹𝗮̀ 𝘅𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗿𝗮̀𝗼 𝘀𝗮̂𝗻 𝗯𝗮𝘆.

Về tình hình giải phóng mặt bằng, theo Sở TN&MT Đồng Nai, trong tổng số hơn 1.800 ha đất phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích hơn 1.200 ha.

 “Phần diện tích còn lại vẫn còn một số diện tích cao su chưa được thanh lý và nhà ở của người dân chưa di dời do chưa được bố trí đất tái định cư”, Sở TN&MT Đồng Nai cho hay.

Ô𝐧𝐠 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧:“𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐇𝐊𝐐𝐓 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢”

  + 𝘾𝙖̉𝙣𝙜 𝙃𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙩𝙚̂́ 𝙇𝙤𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙤́ 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙢 𝙣𝙖̆𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 đ𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙦𝙪𝙤̂́𝙘 𝙩𝙚̂́

+ 𝙊̛̉ 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙉𝙖𝙢, 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 đ𝙖̂̀𝙪 𝙩𝙪̛ 𝘾𝙖̉𝙣𝙜 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙇𝙤𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 đ𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙦𝙪𝙤̂́𝙘 𝙩𝙚̂́ đ𝙖𝙣𝙜 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 Đ𝙖̉𝙣𝙜, 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙝𝙤̣̂𝙞, 𝘾𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙪̉ 𝙝𝙚̂́𝙩 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙩𝙖̂𝙢.

Ô𝐧𝐠 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧:“𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐇𝐊𝐐𝐓 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢”

Hiện dự án đã được tách phần giải phóng mặt bằng để triển khai trước. Đây là lợi thế vì Cảng HKQT Long Thành được Nhà nước giao quỹ đất rất lớn để phát triển từ đầu và quy hoạch một cách tổng thể, bài bản cho cả 3 giai đoạn liền mạch với công suất lên tới 100 triệu hành khách.

– Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, việc quy hoạch Sân bay Long Thành đến nay cũng đã được tư vấn thiết kế rất hợp lý, hiệu quả, giảm thiểu được thời gian di chuyển của hành khách và chi phí vận hành. Tuy phát triển muộn hơn các sân bay lớn trong khu vực, Sân bay Long Thành lại có đủ quỹ đất để mở rộng, nếu quy hoạch có tư duy bài bản, lãnh đạo có tầm nhìn xa, biết học hỏi và áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại sẽ sớm phát triển vượt bậc.

– Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tin Việt Nam sẽ sớm có Cảng HKQT Long Thành có quy mô, chất lượng sánh ngang các nước phát triển và đủ sức cạnh tranh với cảng hàng không tại các nước lân cận.
– Với kinh nghiệm đã tích lũy hơn 40 năm hoạt động trong ngành hàng không, là nhà phân phối hơn 100 thương hiệu quốc tế, là đối tác của các tập đoàn lớn trên thế giới, có các mối quan hệ với các tổ chức tài chính lớn, ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, năng lực của mình vào quá trình triển khai dự án… Cũng như cộng đồng doanh nhân và người dân Việt Nam, ông Johnathan Hạnh Nguyễn rất mong muốn dự án sớm được phê duyệt, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.
 – Theo nhận định các chuyên gia hàng đầu, khi Siêu cảng hàng không khởi công vào tháng 12 này thì Bất động sản trong bán kính từ 5km đến mở rộng 15km sẽ là khu vực tăng giá đột biến nhất nếu đảm bảo về giao thông kết nối, pháp lý và môi trường sống, có các tiện ích cơ bản vì nhiều Lao động có chuyên môn và các chuyên gia sẽ về đây dự kiến rất đông đúc khi sân bay khởi công hay đi vào hoạt động

Mặt bằng quy hoạch sân bay Long Thành

 Tổng quan thiết kế sân bay Long Thành sẽ có 4 nhà ga

Điểm đón hành khách trên cao tại cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bên trong nhà ga hàng không quốc tế Long Thành

Làn sóng dịch chuyển về phía Đông

Cũng theo số liệu từ DKRA Vietnam, khu Đông TP.HCM tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới và sức cầu trên thị trường nhà phố/biệt thự, chiếm 74% cơ cấu nguồn cung mới và 85,7% lượng tiêu thụ trên nguồn cung mới. Sức nóng của thị trường có xu hướng lan rộng về phía Đông Nai và Vũng Tàu, đặc biệt là tại Long Thành – nơi sẽ đặt sân bay quốc tế Long Thành với công suất tổng cộng phục vụ 100 triệu khách/năm, Nhà ga hàng hoá công suất 5 triệu tấn/năm[

Hiện Long Thành có khu vui chơi mua sắm, bệnh viện phục vụ nhu cầu sinh sống, học tập làm việc của người dân địa phương, người Sài Gòn làm việc tại các khu công nghiệp và đặc biệt là cộng đồng chuyên gia nước ngoài từ Nhật, Hàn, Trung, và sắp tới đón thêm rất nhiều chuyên gia phục vụ sân bay quốc tế Long Thành. Các dự án giao thông kết nối với TP.HCM, sân bay, cảng biển một cách thuận tiện, thu hút đầu tư và củng cố sức mạnh cho làn sóng chuyển dịch những năm vừa qua.

Thời gian qua, Tỉnh Đồng Nai đã triển khai hàng loạt các công trình lớn như: Đường vành đai 3 và vành đai 4 giữa Đồng Nai – TP HCM, Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Đặc biệt Tỉnh Đồng Nai đang gấp rút đền bù và giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành để khởi công giai đoạn 1 sân bay vào tháng 1/2021 tới.

Gem Sky World sở hữu vị trí độc tôn & hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất khu vực

Nằm giữa các tuyến giao thông huyết mạch của các hoạt động công nghiệp, kết nối các khu vực liền kề:Cao Tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Gem Sky World là dự án nhà phố shophouse  hiện đại đầu tiên tại khu vực Long Thành – Đồng Nai. Dự án sở hữu vị trí độc tôn cũng như hệ thống hạ tầng hiện đại bật nhất với đầy đủ chức năng của một cụm dân cư compound khép kín, cung cấp sự yên tâm về an ninh 24/7, tiện nghi về trang bị hạ tầng tiện ích và sự gia tăng giá trị bền vững khi sở hữu. Bên cạnh đó là các tiện ích ngoại khu hiện hữu, đầy đủ như trung tâm thương mại, trường học các cấp, sân bóng đá, khu hành chính tập trung…

Sở hữu công viên chính rộng 3000m2, Gem Sky World có quy hoạch rõ ràng, thống nhất, phù hợp với quy chuẩn hiện hành, tạo không gian ở hiện đại, đường chia ô bàn cờ chuẩn phương tây khoa học, nhiều hướng phát triển. Từ đó, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho cư dân nơi đây.

Liên hệ ngay 𝟎936.553.693 – Bảo Nghĩa
Hãy cùng Đất Xanh Services tìm hiểu tiềm năng đầu tư đất tại đây bằng chuyến đi 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 được tài trợ 𝟏𝟎𝟎% 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́
Địa chỉ: Tòa nhà Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh