Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất 2021

Đối với giao dịch mua bán, chuyển nhượng ” tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ” sẽ giúp chúng ta tránh được những giấy tờ giả mạo. Hiện nay, sử dụng công nghệ để làm các giấy tờ giả mạo rất tinh vi nên có nhiều trường hợp đã bị kẻ gian lừa, sử dụng giấy tờ giả

Khái niệm sổ đỏ, sổ hồng hay còn gọi là ” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất “

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ hoặc giấy đỏ hoặc bìa đỏ là tên gọi khác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Sổ hồng là gì?

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở”, trang bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa màu hồng, nên người dân thường gọi là “sổ hồng”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện được gọi với tên gọi chung “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Theo điều 3 luật đất đai 2013 thì “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể sẽ gồm:

 • Huy hiệu, quốc hiệu cùng tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”
 • Tên người sử dụng và tên chủ sở hữu của nhà ở cùng các tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thửa đất, nhà ở và những tài sản trên đất hay gọi là tài sản gắn liền với đất (Các công trình phục vụ đời sống…)
 • Sơ đồ của thửa đất và nhà ở, các loại tài sản xuất hiện gắn liền với đất
 • Có phần thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. Phần này được dùng để bổ sung vào những công trình mới hoặc diện tích mới, sơ đồ mới.

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

Trang 1 và trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 1. Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” in màu đỏ; mục “I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 2. Trang 2 in chữ màu đen gồm mục “II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;
 3. Trang 3 in chữ màu đen gồm mục “III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”;
 4. Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch;


  Trang 2 và trang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 5. Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận;
 6. Nội dung của Giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thủ tục tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ phải nộp phiếu yêu cầu hoặc là gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu số 01/PYC được quy định cụ thể tại thông tư 34/2014 Thông tư của Bộ tài nguyên môi trường.

Đơn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày….tháng…..năm…..

ĐƠN XIN CẤP TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường………….

Hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai  huyện…..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty thì cần cung cấp thông tin sau:

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  …………………………………………………………………………………………..

Căn cứ đại diện: ……………………………………………………………………………………….)

Là chủ sử dụng đất tại:………………………………………………………………………………..

Diện tích:…………………. m2 Tờ bản đồ số:…………………… Thửa số:…………………..

Giấy tờ gốc liên quan đến quyền sử dụng đất: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, …………

Lý do xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Vào năm….. do……. ………….nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi bị mất/rách/………………….

Trong khi đó, hiện tại tôi cần sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để………….

Bởi vậy, tôi làm đơn này xin Văn phòng/UBND cấp cho tôi …… bản trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số:…….. tờ bản đồ số:……………..tại địa chỉ ………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên là sự thật và không sử dụng trích lục được cung cấp trái với quy định của pháp luật.

Giấy tờ kèm theo đơn:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
CCCD/CMND…………….
Người yêu cầu
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký nhà đất

– Cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai ở trung ương là Trung tâm dữ liệu và thông tin đất đai thuộc Tổng cụ quản lý đất đai, Bộ tài nguyên và môi trường.

– Cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Ở những địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

– Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ xin cấp trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể nộp hồ sơ bằng một trong các cách thức như: Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền; nộp qua đường bưu điện, gửi qua đường công văn, fax hoặc gửi qua thư điện tử, qua cổng thông tin đất đai.

Như vậy để tạo thuận lợi cho người muốn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức như trên.

Bước 3: Nhận kết quả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý và thông báo về nghĩa vụ tài chính cho cá nhân, tổ chức. Nếu từ chối cung cấp dữ liệu thì cần có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi tổ chức, cá nhân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo thông báo thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Nếu cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì sẽ phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online

Tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi đến các cơ quan chức năng. Hiện nay có những giải pháp giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm các thông tin về sổ đỏ, sổ hồng chính xác qua internet.

Để tra cứu thông tin sổ đỏ, sổ hồng online bạn hãy truy cập vào website tra cứu online. Sau đó bạn chỉ cần nhập mã sổ đỏ, chứng minh thư hoặc số điện thoại của người chủ sỡ hữu mảnh đất đó là được.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra mắt trang web cho phép người dân có thể tự tra cứu thông tin GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại một số phường, xã thuộc TP Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ (xã Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải và Tân Hòa) đang trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu nên chưa thể tra cứu.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ http://datdai-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/tracuugcn/, sau đó nhập số giấy chứng nhận vào khung trống rồi nhấn Tra cứu. Ứng dụng sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu địa chỉ và hiển thị kết quả bao gồm số hiệu, số serial, ngày ký, người ký, ngày trả, số vào sổ, thửa đất…

Giao diện tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online

Đối với người dùng ở TP.HCM, bạn có thể cài đặt ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM cho smartphone tại địa chỉ http://bit.ly/qhnd-android hoặc http://bit.ly/qhnd-ios để tra cứu các thông tin liên quan đến nhà đất từ xa, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Nếu đang sử dụng máy tính, người dùng chỉ cần truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://bit.ly/qhnd-maytinh.

Lợi ích khi tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online

– Tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta trong các giao dịch mua bán, hoặc hoàn thành các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất.
– Tra cứu online sẽ giúp chúng ta theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ, cần bổ sung những gì cho hồ sơ…. Ngoài ra, tra cứu online sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian và công sức đi đến những văn phòng công chứng hay những cơ quan có thẩm quyền để tra cứu thông tin về sổ đỏ, sổ hồng.

Mặc dù tra cứu kết quả online rất thuận tiện tuy nhiên bạn cần lựa chọn những website uy tín để tra cứu, tránh các trường hợp tra cứu tại những website không uy tín, trả về những kết quả sai lệch không những mất thời gian mà đôi khi mất tiền oan. Để chắc chắn hơn về kết quả tra cứu online, bạn có thể liên hệ hoặc đem sổ đỏ, sổ hồng đến văn phòng công chứng hoặc trực tiếp đến cơ quan nhà nước để xác nhận thông tin.

Xem thêm bài viết hữu íchCách phân biệt thật giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ )